MENÜ
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Vitorlás Kert Kft. tájékoztatja a www.lellemarine.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen ( továbbiakban: Info tv.) alapszik. További irányadó jogszabályok: 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény.

Jelen adatvédelmi irányelv folyamatosan elérhető a www.lellemarine.hu oldalon.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket.
Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, Adatkezelő készséggel áll a kérdező rendelkezésére és megválaszolja a feltett kérdést.

Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 1. Adakezelő

Az adatkezelő a Vitorlás Kert Kft.  (székhelye: 7632 PÉCS, ÁRNYAS LIGET 6. FSZT. 1.; cégjegyzékszáma: 02-09-083075; adószáma: 25971437-2-02; statisztikai számjele: 25971437-6820-113-02; Európai Egyedi Azonosítója: HUOCCSZ.02-09-083075).

 1. A kezelt adatok köre:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • keresett lakás

Az adatkezelő kizárja a felelősségét az érintett feliratkozó által jogellenesen vagy tévesen, hibásan megadott személyes adatok kezeléséért.

 

A látogató a honlapon történő regisztrációval vagy az ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Vitorlás Kert Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje. Adatkezelő adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti az érintettet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban lévő személyek adataira vonatkozó adatkezelés: Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha (a) az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, (b) az adatkezelés célja az érintett számára ismert, (c) a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, (d) az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, (e) az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást), (f) az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

 

Sütik (Cookie-k): A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak. Annak érdekében, hogy a webhely a lehető leghatékonyabban működjön, cookie-kat és egyéb technológiákat használ az Adatkezelő. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat gyűjt, mint például: a felhasználó által használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokol („IP”) címe, a webhelyet megelőzően megtekintett webhely, a webhelyen megtekintett oldalak és az ország ahonnan a felhasználó csatlakozott. Más azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjt az Adatkezelő, kivéve, ha azokat a felhasználó önként adja meg. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, az Ön kérésére cookie-kat használhatunk, hogy felismerjük Önt, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsük a hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja webhelyünket.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, valamint anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Szolgáltató a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a felhaználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja

 1. Az adatkezelés célja
 • Weboldalon történő regisztráció
 • Egyedi marketing, kapcsolattartás

Cél leírása: a Lellemarine márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek ügyfelekkel való megismertetése és egyedi ajánlatok egyeztetése weblapon történő regisztrációt követően az ajánlat megküldésével elektronikus úton és telefonon; továbbá a honlapon keresztül leadott egyes megrendelések teljesítése, érdeklődőkkel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kötelezettségek és jogok érvényesítése céljából.

Adatvédelmi nyilvántarási számok:

– NAIH-126563/2017. – weboldalon történő regisztráció céljából kezelt adatbázis.

– NAIH-126636/2017 – egyedi marketing, kapcsolattartás céljából kezelt adatbázis.

 1. Az adatkezelés jogalapjaa www.lellemarine.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett az e-mail címe megadásával/közlésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel elektronikus úton (e-mail) megkeresse. A hírlevélről leiratkozás lehetőségét Adatkezelő minden esetben egyértelműen és könnyen elérhetően lehetővé teszi. Hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő nem feltétlenül végez.
 2. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a cél megvalósulásáig, regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

 1. A honlap üzemeltetője, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A www.lellemarine.hu honlapot a Vitorlás Kert Kft. üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat a Vitorlás Kert Kft. jogosult továbbítani az alábbi személyek számára, az adattovábbításhoz a felhasználó hozzájárul:

 • Altábornagy Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-09-986875; adószám: 23966042-2-41)
 • Merito Rent Zrt. (székhely: 7632 Pécs, Árnyas liget 6. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 02-10-060432; adószám: 25961249-2-02)

Adattovábbítás esetén az adatkezelés célja nem változik. A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulással kifejezetten hozzájárul az adattovábbításhoz is.

Adatkezelő jelenleg nem alkalmaz adatfeldolgozót, a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi tevékenységet maga végez. Adatkezelő fenntartja a jogot adatfeldolgozók igénybevételére, melyek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Info tv. 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon:

 1. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vitorlás Kert Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, zárolását. Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Vitorlás Kert Kft. az info@lellemarine.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti , ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Adatkezelő a személyes adatot törli , ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére legfeljebb 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per eldöntése a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az érintett lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Honlap: http://www.naih.hu.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az illetékes békéltető testületekhez is lehet fordulni.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Telefonszám: 06-72-507-154
 • Fax: 06-72-507-152
 • E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
 • Fax: 06-76-501-538
 • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
 • Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszám: 06-66-324-976
 • Fax: 06-66-324-976
 • E-mail: eva.toth@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
 • Fax: 06-46-501-099
 • E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Telefonszám: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszám: 06-62-554-250/118
 • Fax: 06-62-426-149
 • E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszám:06-22-510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: fmkik@fmkik.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszám: 06-96-520-217
 • Fax: 06-96-520-218
 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszám: 06-52-500-710
 • Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Telefonszám: 06-36-429-612
 • Fax: 06-36-323-615
 • E-mail: hkik@hkik.hu
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
 • Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
 • Fax: 06-56-510-628
 • E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszám: 06-34-513-027
 • Fax: 06-34-316-259
 • E-mail: szilvi@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
 • Telefonszám: 06-32-520-860
 • Fax: 06-32-520-862
 • E-mail: nkik@nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
 • Telefonszám: 06-1-269-0703
 • Fax: 06-1-474-7921
 • E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
 • Telefonszám: 06-82-501-026
 • Fax: 06-82-501-046
 • E-mail: skik@skik.hu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszám: 06-42-311-544
 • Fax: 06-42-311-750
 • E-mail: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
 • Telefonszám: 06-74-411-661
 • Fax: 06-74-411-456
 • E-mail: kamara@tmkik.hu
 • Vas Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszám: 06-94-312-356
 • Fax: 06-94-316-936
 • E-mail: vmkik@vmkik.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
 • Telefonszám: 06-88-429-008
 • Fax: 06-88-412-150
 • E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefonszám: 06-92-550-513
 • Fax: 06-92-550-525
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 1. Törvényi fogalom-meghatározások:
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 16. életévét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselőjének a hozzájárulása is szükséges.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
 1. Törvényi alapelvek az adatkezelés során

Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes) vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatbiztonság: Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférést az elérhető technológiai megoldások közül a leginkább hatékony, biztonságos formában korlátozzuk, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek.

 

Hívjon most!